Makingspace er et selskap med mål og ambisjoner om å skape plass og gi plass til det som er viktig innen økonomi, utvikling og problemløsning. Vår overbevisning er at et delaktig blikk utenfra gir nye og verdifulle perspektiver, og at det som gis plass og fokus vokser.

Det er i dette rommet Makingspace vil virke!

Hvem gir du plass til?

Erik Ramsberg har 30 år bak seg innen rådgivning og revisjon, de siste 20 årene som partner i BDO. Det har gitt innsikt og erfaring i møtet med ulike typer virksomheter og et skarpt blikk for både helhet og detaljer.

Han har fått ord på seg for å være en uvanlig revisor, en som evner å fremstille det komplekse og omfattende på en enkel måte som folk forstår og en som er oppriktig opptatt av å skape gode relasjoner. Erik liker å arbeide tett på menneskene og utfordringene som de står overfor.

Erik er, kort sagt, en engasjert problemløser.

erik@makingspace.no

Hvilke oppdrag gir vi plass 

Konkret rådgivning, diskusjonspartner eller fasilitator i prosesser innen:

Forretningsutvikling og strategi
Valg av selskapsstruktur og selskapsform
Styreoppdrag og styreverv 
Skatt/Skattefunn
Transaksjoner ved kjøp/salg/forhandling
Finansierings bistand 
Verdivurdering
Arv og generasjonsskifte
Avbruddsforsikring – økonomisk oppgjør
Nettverk – «connector», samarbeid og kapital